>>10775
>>10775
Владимир Владимирович, грешен, поменял по $16.99, заказал портрет Есенина на нексусе.