Будемо пока тут,
Згинуть наші воріженьки, від баклофену
як роса на сонці!